Chraňte svůj majetek

14.6.2018 | By | 0 Comments

Vybudovali jste firmu či jinak vydělali prací určitý majetek? Nechcete aby byl rozdroben mezi dědice? Pak je tu svěřenecký fond. Naši právníci Vás seznámí s fungováním tohoto institutu, který je v zahraničí již rozšířen. Tímto způsobem se Vám podaří zajistit, aby se s Vaším majetkem zacházelo, podle Vašich představ. Bude stanoven správce a ten se postará dle Vašich pokynů o Vaše nemovité nebo movité prostředky.

Hledání řešení

Za socialismu se o podnik staral správce nebo ředitel jmenovaný státními orgány. V současnosti tento úkol padá v soukromé sféře na podnikatele. Co dělat, až dojdou síly? Ne pokaždé se zadaří sehnat nástupce, který by pokračoval v započatém díle. Nejlépe je obrátit se na nás a my Vám představíme možnosti, jak dál. Pokrok jde kupředu a takovým pomocníkem je svěřenecký fond.