Kořenová čistička

5.11.2018 | By | 0 Comments

Odpadní voda, kterou vypouští odpovídá všem potřebným předpisům a proto nebývá s jejím povolením problém. Kořenová čistička již byla povolena na mnoha místech a to dokazuje, že skutečně není problém. Kdyby se úřadům ve vašem bydlišti kořenová čistírna nelíbila, neváhejte nám zavolat a my s nimi promluvíme a vysvětlíme jim jak kořenová čistička funguje a že skutečně není žádný důvod k zamítnutí a obavám. Za odmítavým postojem totiž nejčastěji stojí strach z neznámého a neznalost. V případě, že je v místě vašeho bydliště veřejná kanalizace máte povinnost se napojit, přesto může být kořenová čistírna využita na zálivku, jen musí mít přepad.

Kořenová čistírna

Voda, jež vystupuje, pročistila kořenová čistírna podle všech požadavků zákonů a proto bývá většinou možné výstupní vodu vypouštět do povrchových vod a nebo nechat vsakovat. V obou případech však musí mít kořenová čistička povolení vodohospodářského úřadu, ale s povoleními nebývá problém. V případě problémů je také možné nechat vodu vypařovat buď rozprašováním, nebo vypuštěním do jímky, ve které bude probíhat vypařování za pomoci k tomu vhodných rostlin.