Project management

1.7.2020 | By | 0 Comments

Průkaz energetické náročnosti budov, vypracování energetických auditů a optimalizace energetické spotřeby budov, to je také poradenská činnost, která jde ruku v ruce s project management. Využijte všechny nabízené služby a nechte si poradit od skutečných odborníků!
Samozřejmě se zabýváme nejen project management, ale i bezpečností práce a požární ochranou, která je nezbytná pro hladký chod při realizaci staveb. Zahrnuje výkon koordinátora bezpečnosti práce a zpracování a kontrolu plánů BOZP a zásad organizace výstavby dle stanovených zákonů a nařízení vlády.

Životní prostředí

Conact s.r.o. se zaobírá i problematikou životního prostředí, kde posuzuje vlivy záměrů na životní prostředí a vypracovává oznámení, dokumentace a posudky podle platných zákonů. Posuzuje rovněž vlivy koncepcí na životní prostředí a vyhodnocuje je na udržitelný rozvoj na daném území. Nejen Project management, ale i těmito otázkami se zabýváme.