Uplatnění

16.3.2019 | By | 0 Comments

http://euro-mobilnidomy.cz/ Mobilní domy najdou své využití všude, kde je potřeba objekt pro bydlení, podnikání či rekreaci. Mohou být určeny k celoročnímu užití a najdeme je v běžné zástavbě, na zahradách na vesnicích. Nebo slouží jako objekt k rekreaci, využívaný pouze sezónně, umístěný u lesa, rybníka nebo na břehu řeky. A v neposlední řadě se s nimi můžeme setkat i ve městech, u silnic či na jiném frekventovaném místě, kde slouží jako podnikatelské zázemí.

Obydlí dávající svobodu

Mobilní domy mají velkou výhodu: umístíte je na libovolné místo na svém pozemku, nepotřebují stavební povolení. A když se vám na tom místě již nelíbí, nebo se třeba nepohodnete se sousedem, povoláte kamion s návěsem a jeřáb, obydlí naložíte a převezete jinam. To vám nabízí možnost vést svobodný, kočovný život a bydlet každou chvíli na jiném místě.